top of page

Aliarvioidut verikokeet, jotka paljastavat aineenvaihduntasi tilanVerikokeiden tuloksia käytetään terveydenhuollossa väärin. Tuloksia tulkitaan kontekstin ulkopuolella. Tyypillinen esimerkki on kohonneet kolesterolit, joihin epäpätevät lääkärit lähtevät vauhdilla lääkkeitä määräämään. Labratuloksia tulisi arvioida aina kontekstissa ja kokonaisuutena, ottaen huomioon kaikkia syy-seuraussuhteita.


Yllämainitussa kolesteroli-esimerkissä vain todella pienellä osalla henkilöistä on kolesteroli itse hoitoa vaativa ongelma kokonaisriskin kartoituksen jälkeen (FINRISKI laskuri wink-wink). Sen lisäksi usein tuijotetaan ikääntyneitä viitearvoja, tai reagoidaan asioihin vasta (ei aina!), kun joku lukemista täyttää “sairauden kriteerit”. Tästä on hyvä esimerkki kohonnut verensokeri, mitä tulkitaan vuosia normaaliksi, kunnes yhtäkkiä todetaan, että “Jaahas, puf, nyt onkin diabetes”. Diabetes ei kehity ikinä hetkessä ja on aina vuosia kestävä prosessi, jonka lisäksi diagnoosi on keskimäärin 3 vuotta myöhässä, jolloin ollaan menetetty vuosia tärkeää aikaa.

Haluan jakaa oman metodini verikokeiden arvioimisesta ja mitä ne kertovat tutkittavan aineenvaihdunnasta. Kaikki tietävät, että aineenvaihduntaa pystyy arvioimaan verensokerin ja kolesterolien perusteella, mutta tässä tekstissä kerron vähemmän tunnetuista, mutta yhtä hyvistä ja yleisistä mittareista. Tärkein viesti on toki se, ettei mitään saisi arvioida yksinään ilman isompaa kuvaa, ottamatta huomioon ihmistä kokonaisuutena.


HUOM! Tämä teksti ei ole tarkoitettu lääketieteellisen arvion korvaamiseksi, sairauksien diagnosoimiseksi tai poissulkemiseksi. Konsultoi verikokeiden tuloksista aina lääkärin tai hoitajan kanssa.


 

ALAT - Alaniiniaminotransferaasi eli “maksa-arvo” - yksi herkimpiä sisäelinrasvaan viittaavia kokeita. Ongelma on se, että ALAT on hyvin herkkä reagoimaan myös muullekin ärsytykselle - kipulääkkeet, vatsataudit, alkoholi. Suurimmalla osalla ihmisistä on kuitenkin lievästi kohonnut ja noususuuntainen trendi ALAT:ssa maksan rasvoittumisen merkki. Tässä kohdassa kysyn (tai katson tai mittaan) aina henkilön vyötäröä - melko varmasti on se yli viitealueen.
Kuvassa näkyy, miten ALAT(ALT) nousee viite-alueen sisällä ennen diabeteksen diagnoosia.

Tulkinta: noususuuntainen tai lievästi koholla oleva ALAT viittaavat keskivartalolihavuuden tapauksessa usein maksan rasvoittumiseen ja sisäelinrasvan kertymiseen, mutta toki voi johtua muistakin sairauksista. Vertaile rasvojen, crp, uraatin, verensokerin tasoihin, vyötärön ympäryyteen ja painoon.


Tupakointi nostaa matala-asteista tulehdusta.

CRP - C-reaktiivinen proteiini eli “tulehdusarvo”. CRP on yksi herkempiä sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijöitä. CRP:ta mitataan useimmiten terveydenhuollossa infektioissa (useimmiten korkea CRP puhuu bakteeriperäisestä ja/tai vakavammasta tulehduksesta). Tässä tapauksessa puhutaan CRP tasosta muuten täysin normaalissa fysiologisessa tilassa (ei stressiä, infektioita, vammoja tms). Siinä tapauksessa voidaan arvioida, että onko elimistössä kroonista tulehdustilaa. Kaikilla ihmisillä on aina jonkin verran CRP:ta verenkierrossa (vastustuskyky), mutta tasot nousevat pysyvästi matala-asteisessa tulehdustilassa. Matala-asteiselle tulehdukselle on monia syitä (reumaattiset sairaudet, tupakointi, syövät), mutta 99% tapauksista se on metabolinen oireyhtymä. Paras koe on hs-CRP eli herkkä CRP.

Tulkinta: CRP, mikä on toistuvasti muuten neutraalissa fysiologisessa tilassa >1, on merkki matala-asteisesta tulehduksesta elimistössä ja noussut riskistä verisuonisairauksille, syöville, muistisairauksille jne. Vertaile rasvojen, verensokerin, uraatin tasoihin, vyötärön ympäryyteen ja painoon.

MCV - mean corpuscular volume eli punasolujen koko. MCV tulee aina mukana PVK eli perusverenkuvan paketissa, jossa on mm. hemoglobiini ja valkosolut. Punasolujen koko on herkkä reagoimaan tiettyihin muutoksiin elimistössä, jonka takia se on usein suuntaa antava lukema näihin muutoksiin liittyen.

Tulkinta: MCV alle viite-alueen puhuu useimmiten raudanpuutteesta, jolloin pitäisi tarkistaa vähintään ferritiini-varastot. Yli viitealueen se kertoo esimerkiksi alkoholin liikakäytöstä ja/tai B12 vitamiinin tai folaatin puutteesta. Tyypillinen virhe on se, että MCV:lle ei reagoida, jos hemoglobiini on kunnossa. Useimmiten on kuitenkin ongelma jo hyvin pitkälle edennyt, kun se on lähtenyt jo vaikuttamaan hemoglobiinin määrään.

Uraatti - eli “kihtiarvo”. Uraattia käytetään nykyisin lähinnä kihdin toteamiseksi ja/tai poissulkemiseksi. Todellisuudessa uraatti on paljon monimutkaisempi mittari. Se korreloi erittäin hyvin metabolisen oireyhtymän ja sisäelinrasvan kanssa, mutta ei insuliiniresistenssin - eli tämä on erittäin hyvä mittari arvioimaan metabolista oireyhtymää ja sydän/verisuonisairauksien riskiä tilanteessa, jossa verensokerit pysyvät kunnossa.

Tulkinta: harvoin näkee uraatin pitoisuuksia yli viite-alueiden, myös akuutin kihdin tapauksissa, mutta useimmiten lukemat miehillä yli 400 ja naisilla yli 300 viittaavat matala-asteiseen tulehdustilaan ja rasvoittuneisiin sisäelimiin. Toki, korkea uraatti voi olla myös kihdin merkki, mutta tosiasia on, että kihti tulee melkein aina vasta metabolisen oireyhtymän mukana. Vertaile Crp:seen, verensokerin ja rasvojen tasoihin, vyötärön ympäryyteen ja painoon.


Mitä enemmän sisäelinrasvaa ja korkeampi tulehdustila elimistössä, sitä matalampi testosteroni

Testosteroni - miessukuhormoni, mikä on myös oleellisessa roolissa naisten elimistöissä, mutta siitä ei tässä sen enemmän. Testosteroni korreloi miehillä hyvin metabolisen oireyhtymän kanssa - mitä enemmän sisäelinrasvaa ja korkeampi tulehdustila elimistössä, sitä matalampi testosteroni. Elimistö tunnistaa hyvin, milloin mies ei ole lisääntymiskelpoinen eikä siihen kannata panostaa siinä hetkessä. Testosteronin lasku kuitenkin aiheuttaa itse tilanteen pahenemista - mielialan lasku, aineenvaihdunnan tason lasku, lihas- ja luumassan lasku, laskenut libido ja erektiohäiriöt, fyysisen suorituskyvyn lasku jne. Kaikki nämä edesauttavat aineenvaihdunnan heikkenemistä. Suurin osa testosteronivajeisista miehistä tulee vastaanotolle pyytämään testosteronia, kun oikeastaan pitäisi hoitaa metabolista oireyhtymää. Katso videoni aiheesta. Oikean kivesten vajaatoiminnan (mikä vaatii testosteronihoitoa), pystyy tästä erottamaan helposti FSH-kokeella.

Tulkinta: matala testosteroni, johon liittyy ylipainoa, lihasmassan laskua, passiivinen elämäntyyli, tupakointi, diabetes ja muut metaboliset ongelmatilanteet, on melkein aina merkki siitä, että aineenvaihdunta on heikentynyt ja elimistö on päättänyt olla lisääntymättä. Vertaile rasvojen, crp, uraatin tasoihin, vyötärön ympäryyteen ja painoon.

Triglyseridit - eli “tavalliset rasvat” kolesterolipaketissa. Triglyseridien taso tulee nykyisin aina ns. lipidikokeiden yhteydessä. Tottuneesti kiinnitämme huomiota vain kokonaiskolesteroliin, mutta paras aineenvaihdunnan mittari ja useimmiten ohitettu lukema on triglyseridien taso. Triglyseridit ovat tavallista rasvaa - vaalea, pehmeä, läski - se joka mm. kertyy maksan, haiman, sydänsolujen väliin ja verisuonten seiniin. Triglyseridit ovat joidenkin tutkimusten mukaan parempi mittari sydän- ja verisuonisairauksien riskille kuin HDL/LDL. Käytännössä kertoo korkea triglyseridien määrä useimmiten, että elimistössä on “rasvojen ylivuoto” - soluissa on niin paljon rasvaa, että sitä ei kyetä ottamaan enemmän sisälle vain ylimääräinen jää verenkiertoon leijumaan.

Tulkinta: tasot yli 1,8 puhuvat liiallisesta rasvasta verenkierrossa. Useimmiten sen syy on metabolinen oireyhtymä, mutta myös tupakointi ja alkoholi. Niin kauan kuin elimistö kuluttaa kaikki syödyt kalorit, ei myöskään rasvainen ruoka triglyseridien tasoa nosta. Vertaile kolesterolien, crp, uraatin tasoihin, vyötärön ympäryyteen ja painoon.


Yksinäisten kokeiden tulosten perusteella ei voi tehdä lopullisia päätöksiä, kokeiden tuloksia pitää verrata olosuhteisiin ja muihin kokeisiin. On monia muitakin kokeita kolesteroli ja sokeri, joiden perusteella tehdä johtopäätöksiä terveydentilasta. Verikokeiden tuloksia ei tarvitse hoitaa vaan ihmistä - toisin kuin mitä nykyisin terveydenhuollossa tehdään.

2 767 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comentários


bottom of page